Marta Jurczyk

GABINET PSYCHOTERAPEUTYCZNY

GABINET PSYCHOTERAPEUTYCZNO-SEKSUOLOGICZNY
(dzieci, młodzież i dorośli)

Kontakt terapeutyczny rozpoczyna się od 1 do 3 spotkań-konsultacji, które dają możliwość wstępnego określenia podłoża problemu i zaproponowania adekwatnej formy pomocy.  W przypadku podjęcia cyklicznej psychoterapii, sesje odbywają się raz w tygodniu. W zależności od potrzeb ich częstotliwość może ulec zmianie. Sesja trwa 50 min.


Obszary pomocy psychoterapeutycznej:
depresja, zaburzenia nastroju
zaburzenia lękowe
zaburzenia odżywiania
trudności w obszarze seksualności
problemy w zakresie tożsamości płciowej
zaburzenia seksualne
trudności w sytuacjach społecznych
niskie poczucie własnej wartości
brak pewności siebie
sytuacje kryzysowe, sytuacje traumatyczne
edukacja seksualna