Marta Jurczyk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O mnie

Jestem adiunktem w Instytucie Pedagogiki na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, seksuolożką, pedagożką specjalną i społeczną, edukatorką. Od lat zajmuję się tematyką seksualności osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz seksualności dziecięcej.

Prowadzę gabinet psychoterapeutyczny, jednocześnie będąc słuchaczka Szkoły Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej na Uniwersytecie SWPS w Sopocie. W gabinecie łączę wiedzę psychoterapeutyczną z wiedzą seksuologiczną. Na stałe związana jestem z Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku, gdzie prowadzę zajęcia grupowe oraz terapię indywidualną. Współpracuję również z oddziałem dziecięcym i młodzieżowym Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Gdańsku jako seksuolog.

Prowadzę warsztaty i szkolenia dla nauczycieli, terapeutów i rodziców z tematyki seksualności – wspierania ich kompetencji w określonym zakresie , wiedzy i umiejętności.  Ponadto, prowadzę warsztaty z dramy pedagogicznej i treningi kreatywności.

W swojej pracy stosuję metodę dramy pedagogicznej, która umożliwia mi takie konstruowanie warsztatów i szkoleń, które przede wszystkim pozwalają na jak najpełniejsze przyswojenie nowej wiedzy i umiejętności przez uczestników – przy jednoczesnej gwarancji aktywizacji  i zaangażowania. Wiedza zdobyta w trakcie własnych szkoleń oraz międzynarodowych projektów dotyczących dramy pedagogicznej pomaga mi w profesjonalnym identyfikowaniu potrzeb grupy i adekwatnym używaniu poszczególnych narzędzi jakie oferuje drama w pracy z grupą szkoleniową. Dzięki temu – warsztaty i szkolenia, poza zapleczem merytorycznym – pozwalają na pracę nad kompetencjami komunikacyjnymi i interpersonalnym.

Szkolenia i warsztaty

SZKOLENIE Z ZAKRESU SEKSUALNOŚCI OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

Szkolenie dla pedagogów i terapeutów pracujących z osobami z niepełnosprawnością intelektualną dostarczające wiedzy, kompetencji i umiejętności wspierania rozwoju socjoseksualnego osobom z niepełnosprawnością intelektualną; szkolenie obejmuje 15 godzin (w formie weekendowego zjazdu – termin do uzgodnienia) 

 WARSZTATY DLA RODZICÓW Z ZAKRESU SEKSUALNOŚCI OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

Warsztaty dla rodziców dzieci/osób z niepełnosprawnością intelektualną wyposażający ich w wiedzę i kompetencje wspierające rozwój socjoseksualny ich dzieci w wymiarze 10 godzin (2 spotkania po 5 godzin)

SZKOLENIE Z ZAKRESU SEKSUALNOŚCI DZIECIĘCEJ

Szkolenie dla pedagogów i terapeutów pracujących z małymi dziećmi dostarczające wiedzy, kompetencji i umiejętności wspierania rozwoju socjoseksualnego małego dziecka – postępowania w przypadku masturbacji dziecięcej, ekshibicjonizmu dziecięcego, wspierania rozwoju seksualnego dziecka oraz zagrożeń wynikających z uzależnień behawioralnych; szkolenie obejmuje 15 godzin (w formie weekendowego zjazdu – termin do uzgodnienia)

 

 

WARSZTATY DLA RODZICÓW Z ZAKRESU SEKSUALNOŚCI DZIĘCIĘCEJ

Warsztaty dla rodziców dzieci w wieku (2-5 lat) wyposażający ich w wiedzę i kompetencje wspierające rozwój socjoseksualny ich dzieci w wymiarze 10 godzin (2 spotkania po 5 godzin)

WARSZTATY – TECHNIKI DRAMOWE W PRACY Z GRUPĄ

Warsztaty dla pedagogów, terapeutów, animatorów, trenerów, osób pracujących z grupami,  wyposażający uczestników w umiejętności zastosowania różnych technik dramy pedagogicznej i dramy stosowanej w pracy z grupą; uczestnicy poznają ćwiczenia angażujące grupę, proces tworzenia warsztatu dramowego, istotę zastosowania rozgrzewek dramowych oraz wykorzystanie różnych technik dramowych w pracy z tematami takimi jak: konflikt, międzykulturowość, komunikacja, etc

Warsztaty trwają 15 godzin, w formie weekendowego zjazdu – termin do uzgodnienia z grupą

CENY WSZYSTKICH SZKOLEŃ USTALANE SĄ INDYWIDUALNIE W ZALEŻNOŚCI OD POTRZEB, WIELKOŚCI GRUP I TERMINU

Publikacje

Jurczyk M., Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną. Nauczycielskie dekonstrukcje, Wyd. Difin, Warszawa 2018

Jurczyk M., Sexuality of the intellectually disabled – the construction of discoruse through drama reconstructions coducted by teachers [w:] Sexuality & Disability 2018  [w druku]

Jurczyk M. , Fantazmat emancypacji? Konstruowanie dyskursu seksualności osób z niepełnosprawnością intelektualną a aksjologiczna pustka podmiotowości [w:] Niepełnosprawność – 2017, nr 27, Wyd. UG 2017

Jurczyk M., Relacja z warsztatów dramowych (Ogólnopolskie Seminarium Naukowe: Romany Miller teatr i edukacja teatralna – tropy dla współczesnej pedagogiki i edukacji) [w:] Więcej niż teatr : sztuka zaangażowania i angażująca wychowawczo. Romany Miller inspiracje dla współczesnej pedagogiki / red. nauk. Maria Szczepska-Pustkowska, Ewa Rodziewicz, Wyd. UG 2017

Jurczyk M., Ambiwalencja jako kategoria (dez)integracji pracy nauczyciela-terapeuty w Warsztacie Terapii Zajęciowej [w:] Niepełnosprawność. – 2016, nr 24, s. 159-168, Wyd. UG 2016

Jurczyk M., Nie(pełno)normatywna seksualność i (nie)uświadomiona władza. Seksualność niepełnosprawnych intelektualnie w kontekście pytania o emancypację
[w:] Codzienność, performatywność, demokracja : pedagogika wobec norm życiowych i problematyki nienormatywności / pod red. Lucyny Kopciewicz i Beaty Simlat-Żuk, Wyd. Katedra 2015

Jurczyk M., Badanie uniwersytetu w optyce “diagnozowania z bliska
[w:] Diagnozy edukacyjne : dorobek i nowe zadania : XX Krajowa Konferencja Diagnostyki Edukacyjnej, Gdańsk, 18-20 września 2014 r. / pod red. Bolesława Niemierko i Marii Krystyny Szmigel, Wyd. Tomami 2014

Kontakt

Jeśli masz jakieś pytania – wypełnij formularz kontaktowy

    Możesz też napisać do mnie bezpośrednio:

    kontakt@martajurczyk.pl